Back to top

Samarbeidspartnere

UiT Norges arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

Studentsamfunnet Driv

Studentsamfunnet Driv er eid av Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Til enhver tid er det rundt 100 aktive frivillige.

Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden)

Vi hjelper daglig studentene med bolig, mat & drikke, trening, barnehage, helse og rådgiving. Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida for studentene i Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest og Svalbard. Vi har alltid studenten i fokus, og jobber aktivt for at du skal få et godt, arktisk studentliv. 

Studentparlamentet i Tromsø

Studentparlamentet (SP) er det øverste demokratisk valgte organ for studentene ved Universitetet i Tromsø. Parlamentet møtes en gang i måneden for å representere studentene i alle aktuelle saker. Parlamentet velger representanter til flere styrer, nemder og utvalg tilknyttet Universitetet i Tromsø, som Universitetsstyret, styret i Studentsamskipnaden og lignende. Parlamentet er en sentral høringsinstans i saker hvor studentenes meninger veier tungt.

Norsk pizzahistorie starter way back i Amerika. Ekteparet Louis og Anne Jordan hadde bestemt seg for å flytte til Norge og tilbake til Annes Norwegian roots. Louis tenkte: Nytt land, nye muligheter. Var det noe som var missing over there som han kunne lansere? Anne fikk en idé: - Honey, don’t ya think Norwegians would love pizza? sa hun.

Kraft Sportssenter tilbyr allerede byens mest allsidige treningstilbud, og med nyoppussede arealer har tilbudet blitt enda bedre. Vi har sentral beliggenhet på UiT Campus Tromsø.

AnsvarsFULL fokuserer på at alkohol kan ha både positive og negative konsekvenser. Derfor ønsker vi å fremme det positive og hindre de negative konsekvensene. AnsvarsFULL jobber også for at bruken av illegale rusmidler reduseres.

Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)

Tromsøstudentenes Idrettslag ble opprettet 2. Februar 1977 og hadde i løpet av det første året 100 registrerte medlemmer. Medlemmene var fordelt på undergruppene volleyball, fotball og innetrim. Av undergruppene er det volleyball som har eksistert siden oppstarten i 1977 og frem til i dag. Selv om Tromsøstudentenes Idrettslag bestod av tre undergrupper ved oppstarten, så eksisterte Studentenes Undervannsklubb (SUT) før oppstarten av TSI, og ble medlem i 1983/84. Derfor regnes SUT som den eldste av alle undergruppene.

Remiks er et avfallsselskap som samler inn, håndterer og behandler avfall i Nord-Norge. Vi tilbyr avfallsløsninger for næringslivet og utfører lovpålagte oppgaver gjennom innsamling av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy kommune.

Jekta Storsenter

Jekta Storsenter er et av landets største og flotteste kjøpesenter, og det største i Nord-Norge. Jekta Storsenter har over 130 butikker og 65.000 kvadratmeter med shopping!

Vi har legesenter, hudlegesenter og kiropraktorklinikk. Spennende butikkonsepter som ikke finnes ellers i Tromsø er etablert på Jekta. Sammen med unike nisjebutikker med produkter fra landsdelen, utgjør de senterets gode butikkmiks.

 

Akademika er Norges ledende bokhandel for fagbøker og pensumbøker.

Kjeden består av akademika.no og 29 butikker.

Vi er landets største importør av faglitteratur. Fordi vi er på campus har vi en unik tilknytning til, og kunnskap om, lærestedene. Disse fordelene drar du som kunde nytte av bl.a. gjennom billige pensumbøker og fagbøker, faglig relevant innhold og bokanbefalinger fra fagmiljøene.

Polar Adventures vil ta med deg og dine venner med på fantastiske opplevelser som naturen har å tilby! Fjordturer med båt der du vil kunne fiske din egen middag, mate havørna og sole deg på dekk. Vi Polar Adventures ønsker at alle studenter i Tromsø skal ha sjansen til å oppleve naturen i Tromsø.

Du finner oss i nye lokaler på Havneterminalen i 2. etasje. Vi tilbyr gratis bykart, brosjyrer, inspirasjon og informasjon slik at du får en best mulig opplevelse i Tromsø. 

Aurora kino Fokus

Aurora kino Fokus er den største og best besøkte kinoen i Nord-Norge. I seks saler vises det forestillinger alle dager - 365 dager i året. Aurora kino Fokus hadde over 270 000 besøkende i 2017.