Back to top
Bilde av Labyrinten ved UiT

DebutUKA 2021

Om DebutUKA

DebutUKA er fadderordninga for studentene ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. DebutUKA skal være et nordnorsk eventyr som gjennom en inkluderende fadderordning og et spennende program har som hensikt å skape tilhørighet, engasjement og hyggelige minner for både nye og gamle studenter i Tromsø. 

Som tradisjon har DebutUKA hatt ett fullpakket program med ulike arrangement og aktiviteter for alle og enhver. Det har blant annet blitt holdt konserter, idrettsarrangement, ulike foredrag, fine naturopplevelser, turer i byen samt sosiale kvelder som faddere arrangerer for de nye studentene. Alt for å gi studentene i Tromsø en uforglemmelig og minnerik start på studietiden.

Faddere

Gjennom DebutUKA sitt fadderprogram har vi som mål å sikre en trygg og inkluderende studiestart for de nye studentene. For å kunne oppnå dette har DebutUKA frivillige studenter, også kalt faddere, som ønsker å ta imot de nye studentene ved studiestart. Fadderne er erfarne studenter som ønsker å være med å gi deg en best mulig start på studietiden i Tromsø. Fadderne er omgjengelige, inkluderende, initiativrike og engasjerende studenter som skal guide deg gjennom studiestarten ved UiT. De skal være vandrende oppslagsverk for alle dine spørsmål. Best av alt, de er der for deg!

Suprfaddere 

På hvert fakultet eller studieprogram har man fadderansvarlige, også kalt Superfaddere, som er ansvarlige til fadderne igjen. Superfaddere skal tilse at alle nye studenter skal få plass i en faddergruppe og fordele faddere inn i disse gruppene. De pleier også å arrangere ulike aktiviteter og sosiale sammenkomster for sitt fakultetet/studie om de ønsker det. Superfaddere har det ekstra ansvaret for at faddere utfører jobben sin på en god måte, men også at alle nye studenter skal få en varm og inkluderende velkomst ved studiestarten her på UiT.

DebutUKA-styret

Styret til DebutUKA har det overordnede ansvaret for å planlegge og gjennomføre fadderuka i Tromsø hver høst. Vi har som mål å gi studentene mulighet til å opparbeide et godt nettverk med både medstudenter og lokalmiljøet i Tromsø. Sammen med faddere og superfaddere tar vi alle forholdsregler når vi planlegger to uker med hyggelig og minnerike arrangement for alle og enhver. Vi ønsker alle nye og gamle studenter en god semesterstart på UiT!