Back to top

Partners

UiT Norges arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

Studentsamfunnet Driv

Studentsamfunnet Driv er eid av Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Til enhver tid er det rundt 100 aktive frivillige.

Norges arktiske studentsamskipnad

Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) er en velferdsorganisasjon for studentene ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Bedriften har 300 ansatte. Gjennom tilbud om boliger, barnehager, spisesteder, bokhandel, rådgiving, idrettshall og studenthus, skal Samskipnaden bidra til at studenter i Tromsø, Alta, Hammerfest og Svalbard får ei god studietid. 

Studentparlamentet i Tromsø

Studentparlamentet (SP) er det øverste demokratisk valgte organ for studentene ved Universitetet i Tromsø. Parlamentet møtes en gang i måneden for å representere studentene i alle aktuelle saker. Parlamentet velger representanter til flere styrer, nemder og utvalg tilknyttet Universitetet i Tromsø, som Universitetsstyret, styret i Studentsamskipnaden og lignende. Parlamentet er en sentral høringsinstans i saker hvor studentenes meninger veier tungt.

Norsk pizzahistorie starter way back i Amerika. Ekteparet Louis og Anne Jordan hadde bestemt seg for å flytte til Norge og tilbake til Annes Norwegian roots. Louis tenkte: Nytt land, nye muligheter. Var det noe som var missing over there som han kunne lansere? Anne fikk en idé: - Honey, don’t ya think Norwegians would love pizza? sa hun.

Kraft Sportssenter tilbyr allerede byens mest allsidige treningstilbud, og med nyoppussede arealer har tilbudet blitt enda bedre. Vi har sentral beliggenhet på UiT Campus Tromsø.

AnsvarsFULL fokuserer på at alkohol kan ha både positive og negative konsekvenser. Derfor ønsker vi å fremme det positive og hindre de negative konsekvensene. AnsvarsFULL jobber også for at bruken av illegale rusmidler reduseres.

Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)

Tromsøstudentenes Idrettslag ble opprettet 2. Februar 1977 og hadde i løpet av det første året 100 registrerte medlemmer. Medlemmene var fordelt på undergruppene volleyball, fotball og innetrim. Av undergruppene er det volleyball som har eksistert siden oppstarten i 1977 og frem til i dag. Selv om Tromsøstudentenes Idrettslag bestod av tre undergrupper ved oppstarten, så eksisterte Studentenes Undervannsklubb (SUT) før oppstarten av TSI, og ble medlem i 1983/84. Derfor regnes SUT som den eldste av alle undergruppene.