Back to top

Partners

UiT Norges arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

Studentsamfunnet Driv

Studentsamfunnet Driv er eid av Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Til enhver tid er det rundt 100 aktive frivillige.

Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden)

Vi hjelper daglig studentene med bolig, mat & drikke, trening, barnehage, helse og rådgiving. Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida for studentene i Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest og Svalbard. Vi har alltid studenten i fokus, og jobber aktivt for at du skal få et godt, arktisk studentliv. 

Studentparlamentet i Tromsø

Studentparlamentet (SP) er det øverste demokratisk valgte organ for studentene ved Universitetet i Tromsø. Parlamentet møtes en gang i måneden for å representere studentene i alle aktuelle saker. Parlamentet velger representanter til flere styrer, nemder og utvalg tilknyttet Universitetet i Tromsø, som Universitetsstyret, styret i Studentsamskipnaden og lignende. Parlamentet er en sentral høringsinstans i saker hvor studentenes meninger veier tungt.

Norsk pizzahistorie starter way back i Amerika. Ekteparet Louis og Anne Jordan hadde bestemt seg for å flytte til Norge og tilbake til Annes Norwegian roots. Louis tenkte: Nytt land, nye muligheter. Var det noe som var missing over there som han kunne lansere? Anne fikk en idé: - Honey, don’t ya think Norwegians would love pizza? sa hun.

AnsvarsFULL fokuserer på at alkohol kan ha både positive og negative konsekvenser. Derfor ønsker vi å fremme det positive og hindre de negative konsekvensene. AnsvarsFULL jobber også for at bruken av illegale rusmidler reduseres.

Tvibit er en hub for kultur og kreativ virksomhet. Gjennom eksperimentering, medvirkning, og egenkraftmobilisering utvikler Tvibit mennesker og ideer innenfor ny og ung kultur, og kreativ næring. Virksomheten er lokalt forankret, med verden som nedslagsfelt. Tvibit fokuserer på satsingene ny og ung kultur, musikk, film og media, kreativ virksomhet, kafé og møteplass. Tvibit er en tjeneste underlagt Kultur og idrett i Tromsø kommune.

Gjennom støtten Debutuka i Tromsø får fra Samfunnsløftet og Sparebank 1 Nord-Norge kan vi gjennomføre enda flere lavterskel sosiale aktiviteter.