Back to top
Samfunnsløftet

Samfunnsløftet: Trivsel for nye studenter – en ordning fra 2020

Hva er casen?

SpareBank 1 Nord-Norge så at studiestarten 2020 i landsdelen var en krevende situasjon både for fadderstyrene, men også for de nye studentene. I en mail roser SpareBank 1 Nord-Norge fadderstyrene for arbeidet med å introdusere nye studenter for hverandre, for fagene de skal studere – og ikke minst stedet og landsdelen. De skriver at potensialet for en god studiestart gir stor verdiskapning og bolyst. For å hjelpe fadderstyrene etter en krevende fadderordning ønsket SpareBank 1 Nord-Norge å bruke inntil 1 millioner kroner fordelt mellom fadderaktiviteter ved UiT sine ulike Campus. DebutUKA i Tromsø ble tildelt 250 000,- kroner. Disse midlene har vi igjen lyst til å bruke på linje- og studentforeningene på UiT Campus Tromsø. Her kan alle søke om midler til sosiale, inkluderende og verdiskapende arrangement eller aktiviteter for sin forening på inntil 10 000,- kr.

 

Kriterier

For at man skal kunne søke om midler til sin forening er det laget noen krav for hvor mye DebutUKA tildeler hver forening. Nedenfor finner dere hvilke kriterier vi har med:

 

  1. Stå som arrangør ved: planleggingen av et arrangement eller en aktivitet som har til hensikt for at de nye studentene føler at de blir sett og tatt vare på.
  2. Dato for arrangementet/aktiviteten må være mellom 15. november – 15. desember 2020.
  3. Fokusere på inkludering, sosialisering og tilhørighet i Tromsø.
  4. Ha med dato, tid, hvor og hvor mange personer arrangementet/aktiviteten skal være for.
  5. Vise til smittevernstiltak som skal følges før, under og eventuelt etter arrangementet eller aktiviteten.
  6. Vise til at man trenger finansiell støtte gjennom regnskap.
  7. Lage et budsjett for arrangementet/aktiviteten som viser hva midlene går til. Midlene kan ikke brukes på alkohol.
  8. Sende inn søknaden innen 31. oktober kl. 14.00

 

Spørsmål

Er det noe dere lurer på rundt Samfunnsløftet eller fordelingen av midler? Ta kontakt på: leder@debutuka.no eller tobias@debutuka.no