Back to top
Logo DebutUKA

Ruspolicy DebutUKA

Målet med DebutUKA sitt arbeid er å gi studentene mulighet til å opparbeide et godt nettverk med både medstudenter og lokalmiljøet i Tromsø. 

Fram til og under fadderuken i Tromsø skal DebutUKA planlegge, arrangere og legge til rette for at alle nye studenter skal kunne omgås i trygge omgivelser, blir tilbudt innholdsrike arrangementer og ikke minst bli inkludert av faddere samt andre ansvarspersoner ved sitt fakultet. Faddere har en viktig rolle under DebutUKA fordi mange fadderbarn anser de som en autoritet med kunnskap og erfaringer. Det er da spesielt viktig at fadderne er seriøse, imøtekommende og respektfulle personer når de står klare til å ta imot de nye studentene ved studiestart. 

Under DebutUKA bør ikke arrangementene være preget av kun alkohol, men heller på sosiale og minnerike inkluderingsformer. DebutUKA opererer med en nulltoleranse for drikkepress og ulovlige substanser, der ingen skal trenge å forklare hvorfor man velger å ikke innta alkohol. Det er ikke akseptabelt å møte opp overstadig beruset eller under påvirkning av ulovlige substanser. Trakassering, mobbing eller truende oppførsel hører ikke hjemme under DebutUKA. 

Superfaddere og faddere har et felles ansvar for å informere og spre denne policyen til alle deltakere i DebutUKA. De må også opplyse om rådgivningstjenester og tilbud til de som trenger det. Brudd på denne policyen kan medføre advarsel, utestengelse eller tap av fadderprivilegier. DebutUKA forbeholder seg retten til å klippe fadderbåndet ved brudd på reglene.