Back to top

Personvernerklæring debutuka.no

Eieropplysninger:
DEBUTUKA I TROMSØ
Storgata 6
9008 TROMSØ
Org.nr: 891 277 202
Epost: leder@debutuka.net
 

Vi i Debutuka tar ditt personvern på alvor og behandler de opplysninger du legger igjen oss trygt.

Dersom du velger å registrere en bruker på nettsiden vil vi samle inn følgende informasjon:

  • Navn
  • Epost
  • Telefonnummer
  • Studie ved Universitetet i Tromsø
  • Profilbilde (frivillig)

Navn
Vi samler inn navn for at vi skal vite hva du heter og at andre som er registrert på nettsiden skal kunne kjenne deg igjen.

Epost
Vi samler inn epost for at du vi skal kunne komme i kontakt med deg, sende deg beskjeder fra nettsiden ol.  

Telefonnummer
Vi samler inn telefonnummer slik at din fadder, eller dine fadderbarn, skal enkelt komme i kontakt med deg.

Studie
Vi samler inn studie for at vi enklere kan plassere deg i en faddergruppe med andre som studere det samme.  

Profilbilde
Hvis du ønsker kan du laste opp profilbilde slik at andre kan kjenne deg igjen og at du lettere kan bli kjent med andre på UiT.

Hva er personvern?

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Debutuka i Tromsø er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn. Det innebærer at det er Debutuka i Tromsø som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. All håndtering av personopplysninger vil foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Debutuka i Tromsø skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn nødvendig for å oppfylle virksomhetens formål.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Debutuka i Tromsø samler kun inn den informasjonen du selv deler med oss. Informasjon samles med det formål å kunne tilby deg en bedre opplevelse i fadderuken.

Når du registrerer deg som bruker på debutuka.net, lagres disse opplysningene i våre databaser.

Hvordan deler vi opplysninger om deg?

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med noen.   Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet.

Hvis du ønsker å bli slettet/glemt kan du gjøre det ved å logge inn på nettsiden. Gå til redigering av din konto og trykke ‘kanseller’ nederst. Da vil all informasjon om deg bli slettet fra våre systemer.

Vi vil beholde opplysninger du har utlevert til oss i ett år. Da vil vi destruere de fra våre systemer. Unntak er din epost, vil beholde den i 2 år for å kunne sende ut en oppfordring om å bli fadder.

Innsyn

Hvis du ønsker innsyn i de opplysninger vi har samler om deg kan du få de utlevert elektronisk ved å sende en henvendelse til leder@debutuka.net

Sikkerhet

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Når du går inn på våre nettsider startes en sikker sesjon. Du kan forsikre deg om at sidene er kryptert (https) ved å klikke på hengelåssymbol som vises i din. Informasjonskapsler (cookies) blir noen ganger brukt på våre nettsider for å sikre kvaliteten og brukeropplevelsen. Informasjonen lagres på din datamaskin etter besøk på våre nettsider, og er ikke lagret med IP-adresser eller andre identifiserende data.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Debutuka i Tromsø sin Personvernerklæring, kan du kontakte oss på leder@debutuka.net